Projekty

RUR – Region univerzitě, univerzita regionu

    RUR – region univerzitě, univerzita regionu   Číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210 Doba řešení: říjen 2023 – prosinec 2027 Poskytovatel: MŽP Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad...

číst více

Vzdělávání zaměstnanců HKČR (KHK ÚK)

  Operační program Zaměstnanost plus Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0001491 Harmonogram: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 535 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy,...

číst více

Projekt STOP exekuce v Ústeckém kraji

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766 Harmonogram: 1. 1. 2020 – 31. 12.2021   Hlavním cílem projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině...

číst více

Projekt: K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3

Projekt K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3 Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010912 Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 600 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti,...

číst více

Projekt LABORA

Vážené dámy, vážení pánové,   koncem roku 2017 jsme společně  s německým lead partnerem Wirtschaftsförderung Erzgebirge Gmbh odstartovali projekt Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – „LABORA“.   V rámci realizace tohoto projektu nabízíme firmám:...

číst více

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve...

číst více

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko - chomutovské...

číst více

Systém komunikace

Základní údaje Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání Realizátor Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Partneři Okresní hospodářská komora DěčínOkresní hospodářská komora v ChomutověOkresní hospodářská komora LounyOkresní hospodářská komora...

číst více

Znalostmi k prosperitě II.

Volné navázání na projekt Znalostmi k prosperitě, jehož realizace již skončila Základní údaje Znalostmi k prosperitě II. Realizátor Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Partneři Okresní hospodářská komora Děčín Okresní hospodářská komora v Chomutově Okresní...

číst více

Znalostmi k prosperitě

Končí realizace projektu Znalostmi k prosperitě - Ústecký kraj  1. Proč vznikl projekt? Na základě jednání s podnikateli jsme získá vali průběžně tyto poznatky: Podnikatelé a především malí a střední podnikatelé (MSP) jsou často příliš úzce „technicky“ zaměření na...

číst více

Vzdělávací modul pro firemní školitele

Zkvalitnění účinnosti dalšího profesního vzdělávání Název projektu Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní školitele a lektory v oblasti norem, jakosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a hygienických předpisů Nositel projektu Vzdělávací společnost EDOST s.r.o....

číst více

Nové vzdělávací moduly NC technologií

Vytváření nových typů vzdělávacích modulů Název projektu Nové vzdělávací moduly NC technologií Nositel projektu STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ MOST - VELEBUDICE Dělnická 21, 434 80 Most Tel.: +420 476 137 111 Fax: +420 476 137 486 www.sstmost.cz Partneři projektu Krajská...

číst více

Profi

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání Název projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání Nositel projektu STŘEDNÍ ŠKOLA...

číst více

Praxe

Praxe v technických oborech - součást výuky Popis projektu Projekt vychází z potřeb trhu práce, které byly identifikovány a specifikovány s představiteli zaměstnavatelů (hospodářské komory: kraj Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina, Jihomoravský, Liberecký), s úřady...

číst více