Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019

Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko – chomutovské aglomerace  – definováno průsečíky okresů Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.