Zkvalitnění účinnosti dalšího profesního vzdělávání

Název projektu

Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní školitele a lektory v oblasti norem, jakosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a hygienických předpisů

Nositel projektu

Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.
Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov

Partner projektu

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění účinnosti dalšího profesního vzdělávání jako významné složky ekonomického a sociálního rozvoje. Schopnost efektivně se učit a rozvíjet je významným rysem firemní kultury. Tento přístup je nutné uplatnit v rámci všech aktivit organizace – od analýzy dobrých nápadů a chyb při skončeném projektu přes rozbor slabých a silných stránek marketinkové kampaně po smysuplné využití informací získaných během školení a hlavně dovedností a znalostí vlastních lidí. Proto je zapotřebí, aby firemní školitelé měli nejen odborné znalosti, ale i pedagogické dovednosti.