Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje byla dne 21. listopadu 2000 zapsána do registru sdružení, podle § 20i zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jako dobrovolné sdružení všech sedmi okresních hospodářských komor působících v Ústeckém kraji, u OÚ Děčín pod. č.j. 83163/2000 (pod názvem Krajská hospodářská komora Ústí nad Labem se sídlem v Děčíně). Na základě legislativních změn je v současné době KHK ÚK registrována ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9071.

Změna názvu komory na Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48 byla úředně provedena ke dni 10. března 2003. S účinností od 1. 6. 2007 došlo ke změně sídla na Mírové náměstí 37, 400 01  Ústí nad Labem.

S ohledem na legislativní změny, byla  dne 12. června 2017, dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Valnou hromadou Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje transformována na Spolek. Registrována je ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 10657.

Důvodem založení této organizace bylo přizpůsobení se krajským strukturám zejména veřejné správě, přičemž představitelé KHK UL nadále preferují, aby základním článkem v systému hospodářských komor zůstala komora okresní, posléze oblastní.

Nejvyšším orgánem Krajské hospodářské komory Ústí nad Labem je valná hromada, kterou tvoří především předsedové jednotlivých Okresních hospodářských komor a dále čtrnáctičlenné představenstvo složené z předsedů Okresních hospodářských komor a zástupců členů Okresních hospodářských komor.

Kontrolním orgánem Krajské hospodářské komory Ústí nad Labem je dozorčí rada, která je složena z předsedů dozorčích rad jednotlivých Okresních hospodářských komor.