Slovo předsedy

Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Motto: Novými technologiemi k prosperitě kraje

Novým předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje se rozhodnutím Valné hromady KHK ÚK dne 6. 12. 2023 stal
Ing. František Jochman LL.M.,  bývalý místopředseda KHK ÚK, člen OHK Louny a člen představenstva HKČR.

„Těší mne, že jsem od členů dostal důvěru a budu se snažit navázat na Vladimíra Zemánka
v jeho úspěšné práci pro firmy v Ústeckém kraji. V naší krajské komoře je sdruženo přes 700
firem, které zaměstnávají téměř 80 % zaměstnanců ze soukromé sféry. Budeme se věnovat
prosazování zájmů našich členů v oblasti snižování cen energií, jejich zájmů v oblasti uhelné
transformace kraje, v oblasti krizových scénářů propadu automobilového průmyslu, v oblasti
provázanosti vzdělávání s trhem práce a v boji proti nesmyslným opatřením. Na všech těchto
oblastech závisí naše ekonomická budoucnost a smrtící koktejl těchto souběžných faktorů je
pro podnikatele velkým rizikem“.

– Ing. František Jochman LL.M