Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání

Název projektu

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání

Nositel projektu

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ MOST – VELEBUDICE
Dělnická 21, 434 80 Most
Tel.: +420 476 137 111
Fax: +420 476 137 486
www.sstmost.cz

Partneři projektu

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje (popis činností KHK ÚK naleznete zde)
Integrovaná střední škola energetická Chomutov
SEDUCTUS s.r.o., Most
Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most

Cíl projektu

Zvýšit připravenost nestátních neziskových organizací, školských zařízení a škol v tvorbě projektu na úseku lidských zdrojů a tak zvýšit absorpční kapacitu Ústeckého kraje.

Klíčové aktivity projektu se zaměří na vytvoření komplexního modulového vzdělávacího programu v oblasti tvorby projektu, vytvoření sady učebních dokumentů a pracovních sešitů pro cílové skupiny a realizaci školení učitelů, lektorů a řídících pracovníků ze vzdělávacích zařízení v Ústeckém kraji.

Cílové skupiny

lektoři a konzultanti
učitelé, metodičtí a řídící pracovníci

Doba trvání projektu

18 měsíců, od 1.1.2006 — 30.6.2007