Orgány Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Ing. František Jochman, LL.M.

Předseda KHK ÚK

Richard Kirbs

1. místopředseda KHK ÚK

Ing. Martina Francírková

Ředitelka úřadu KHK ÚK

Představenstvo a Kontrolní komise Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

OHK Děčín

Ing. Jan Houška

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Chomutov

OHK Litoměřice

Mgr. Zbyněk Pěnka

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Richard Kirbs

Člen Představenstva KHK

Ing. Miroslav Polák

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Louny

Ing. František Jochman,LL.M.

Předseda OHK

Mgr. Pavlína Kalitová

Člen Představenstva KHK

Ing. Vladimír Wagner

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Most

Ing. Rudolf Jung

Člen Představenstva KHK

Květa Hellmichová

Člen Představenstva KHK

Mgr. Alice Kačerová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Teplice

Ing. Eliška Nodesová

Místopředsedkyně a členka Představenstva KHK

Dipl.Ing. Luděk Forman

Člen Představenstva KHK

Eva Fišnarová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Ústí nad Labem

Ing. Jiří Kalach

Člen Představenstva KHK

Čestní členové představenstva KHKÚK

Ing. Helena Veverková

Ing. Jiří Aster

Ing. Dorothea Kresslová