Orgány Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Ing. Jiří Aster

Předseda KHK ÚK

Ing. František Jochman, LL.M.

1. místopředseda KHK ÚK

Ing. Martina Francírková

Ředitelka úřadu KHK ÚK

Představenstvo a Kontrolní komise Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

OHK Děčín

Ing. Jiří Aster

Předseda a člen Představenstva KHK ÚK

Ing. Dalibor Voborský

Člen Představenstva KHK

Hana Kameníková

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Chomutov

Mgr. Ing. Jiří Dostál

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Jiří Šnábl

Člen Představenstva KHK

Ing. Libor Kundrát, MBA

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Litoměřice

Mgr. Zbyněk Pěnka

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Libor Beránek

Člen Představenstva KHK

Ing. Miroslav Polák

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Louny

Ing. František Jochman,LL.M.

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Mgr. Pavlína Kalitová

Člen Představenstva KHK

Ing. Vladimír Wagner

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Most

Ing. Rudolf Jung

1. místopředseda a člen Představenstva KHK

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Člen Představenstva KHK

Mgr. Alice Kačerová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Teplice

Ing. Dorothea Kresslová

Místopředsedkyně a členka Představenstva KHK

Dipl.Ing. Luděk Forman

Člen Představenstva KHK

Eva Fišnarová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Kalach

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Ing. František Šimek

Člen Představenstva KHK

Ing. Jitka Nešvarová

Členka Kontrolní komise KHK