Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766

Harmonogram: 1. 1. 2020 – 31. 12.2021

 

Hlavním cílem projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině projektu, osobám ohroženým předlužeností, či předluženým na území Ústeckého kraje a prostřednictvím poradenství, vzdělávání a individuální práce s každým klientem je udržet, popřípadě navrátit do běžného života a na trh práce.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.