RUR – region univerzitě, univerzita regionu

 
Číslo projektu: 
CZ.10.02.01/00/22_002/0000210
Doba řešení: říjen 2023 – prosinec 2027
Poskytovatel: MŽP Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027
Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Partneři: 

  • Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. 
  • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z. s.  
  • Česká zemědělská univerzita v Praze  
  • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.  
  • Sev.en Inntech a.s.
  • Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
  • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.  
  • Ústecký kraj 
  • Úřad práce České republiky 

Web projektu: https://rur.ujep.cz/

Zaměření projektu: 
Projekt představuje unikátní systémové řešení zaměřené na transformaci regionu, které přesahuje standardní činnost UJEP a znamená podstatné posílení tzv. třetí role univerzity. UJEP realizaci osvědčených aktivit rozšiřuje v rámci Ústeckého kraje, posiluje přitom spolupráci s klíčovými partnery z regionu a oborově je cílí na očekávanou oborovou transformaci kraje. Cílem projektu je nastavit v řešených oblastech udržitelné mechanismy, které díky svému transformačnímu potenciálu povedou k systémovým změnám.  Projekt rovněž cílí na kvalitu vzdělání, kvalitu rozhodování a kvalitu života obyvatel regionu.