Projekt

K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010912

Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 600 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti, specializované a obecné IT, technické a jiné odborné vzdělání, účetní, ekonomické a právní kurzy, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.