Volné navázání na projekt Znalostmi k prosperitě, jehož realizace již skončila

Základní údaje

Znalostmi k prosperitě II.

Realizátor

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Partneři

Okresní hospodářská komora Děčín
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Okresní hospodářská komora Louny
Okresní hospodářská komora v Litoměřicích
Okresní hospodářská komora Most
Okresní hospodářská komora Teplice
Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem

Místo realizace

Ústecký kraj

Cíl projektu

Primárním cílem projektu je vzdělávání pracovníků MSP v těchto oblastech:
– Elektronická správa dokumentace systému řízení
– Moderní management – efektivní komunikace
– Moderní management – manager obchodu
– Řízení lidských zdrojů
– Integrovaný systém řízení a standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Sekundárními cíly projektu jsou:
– zlepšení zaměstnatelnosti pracovníků MSP (především starších), kteří mají problémy přizpůsobit se měnícím se požadavkům na změnené pracovní dovednosti v nové ekonomice
– dále zvýšení kvalifikační hodnoty těchto pracovníků a tím i jejich postavení na trhu práce
– uplatnitelnost těchto vědomostí, znalostí a dovedností ve všech pracovních oborech

Cílové skupiny

Zaměstnanci
Zaměstnavatelé