Základní údaje

Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání

Realizátor

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Partneři

Okresní hospodářská komora Děčín
Okresní hospodářská komora v Chomutově
Okresní hospodářská komora Louny
Okresní hospodářská komora v Litoměřicích
Okresní hospodářská komora Most
Okresní hospodářská komora Teplice
Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Asistenční centrum a. s.

Cíl projektu

Navázání bližší komunikace s významnými firmami v regionu a
projednávání jejich stávajících i budoucích potřeb na pracovní sílu
v rámci celoživotního vzdělávání.

Aktivizace firem a jejich zapojení společně se školami, vzdělávacími
institucemi a ÚP do systému komunikace o potřebách a řešeních na
trhu celoživotního vzdělávání.

Cílové skupiny

Odborníci úřadů práce
Odborníci úřadů státní správy a samosprávy
Odborníci zaměstnavatelských a odborových svazů
Profesní sdružení
Vzdělávací a poradenské instituce
Další orgány státní správy
Nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání
Učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání
dospělých
Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců

Výstupy

Analýza potřeb na trhu práce z hlediska firem dle jednotlivých oborů
na základě přímých konzultací a jednání s cca 200 firmami v kraji.

Iniciace sítí firem a škol a iniciace nových vzdělávacích aktivit jako
základ pro další chod systému celoživotního vzdělávání v Ústeckém
kraji.

Místo realizace

Ústecký kraj