Vážené dámy, vážení pánové,

 

koncem roku 2017 jsme společně  s německým lead partnerem Wirtschaftsförderung Erzgebirge Gmbh odstartovali projekt Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – „LABORA“.

 

V rámci realizace tohoto projektu nabízíme firmám:

  • exkurze pro studenty základních a středních škol ve firmách
  • besedy s experty z firem
  • účast na workshopech
  • uveřejnění nabídky volných pracovních míst na webu www.laboraczech.cz ZDARMA
  • další informace naleznete na stránkách OHK Chomutov: www.ohkcv.cz/projekty/labora/

 

Cílem exkurzí a besed je zvyšování vzdělanostní struktury a zamezení odchodu absolventů za prací do jiných krajů. Rádi bychom propojili cílové skupiny žáků, rodičů i učitelů v souladu s potřebami pracovního trhu tak, abychom předcházeli a eliminovali nezaměstnanost.

 

Projekt umožní cílovým skupinám poznat prostředí firmy (výrobní haly, skladovací prostory, nákladní prostory, kanceláře,….)  a nahlédnout do struktury výrobního procesu.

 

Rádi bychom, aby si z exkurze / besedy studenti odnesli pokud možno nejen spoustu informací ale i praktické zážitky z provozu v rámci podmínek, které Vám to umožňují.

 Související soubory