Praxe v technických oborech – součást výuky

Popis projektu

Projekt vychází z potřeb trhu práce, které byly identifikovány a specifikovány s představiteli zaměstnavatelů (hospodářské komory: kraj Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina, Jihomoravský, Liberecký), s úřady práce v Mostě a Brně, s krajskými úřady (Ústecký kraj, Vysočina, Jihomoravský) a se středními školami (SOŠ a SOU: kraj Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina, Liberecký). Ze zkušeností těchto institucí a z analytických dat můžeme jednoznačně konstatovat, že na trhu v současné době chybí techničtí (řemeslní) pracovníci (strojaři, obráběči, zedníci, elektrikáři, truhláři, čalouníci …), kteří by svou kvalifikací odpovídali potřebám zaměstnavatelů. Problémem nejsou jejich teoretické znalosti, ale malé praktické zkušenosti se současnými moderními technologiemi a výrobními postupy. Zaměstnavatelé (firmy) tedy obecně řemeslné obory po školách poptávají, ale vlastní zaměstnávání absolventů naráží v zásadě na nedostatek jejich praxe. Tento problém není definován pouze v regionální úrovni, ale platí průřezově pro celou ČR.

Cílem projektu je tedy: vhodně nastavit komunikaci mezi odbornými školami a firmami, vytvořit nová opatření, která budou posilovat praktickou složku výuky ve školách, iniciovat vyšší zapojení firem a zaměstnavatelů přímo do výuky a upravit výuku na středních školách tak, aby žáci získali požadované konkrétní praktické zkušenosti od zaměstnavatelů, které jim následně pomohou získat na trhu práce kvalitní a odpovídající uplatnění. Tohoto cíle chceme stručně dosáhnout třemi hlavními aktivitami.

Kliknutím na www.projektpraxe.cz se dozvíte více informací o projektu.

Nositel projektu

Integrovaná střední škola energetická, příspěvková organizace
Chomutov, Na Průhoně 4800

Partneři projektu

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Krajská hospodářská komora kraje Vysočina
Krajská hospodářská komora Liberec
Úřad práce v Mostě
Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Pedagogické centrum Vysočina, při ISŠS a U Jihlava
Český svaz zaměstnavatelů v energetice