Elektronické mýtné

Od 1.1.2007 začala fungovat tzv. první etapa elektronického systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací MÝTO CZ. Provozovatelem elektronického mýtného systému je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Součástí projektu bylo i vybudování většího počtu distribučních míst (na 200) – na čerpacích stanicích a kontaktních míst (15), poskytujících uživatelům systému množství potřebných služeb.

Kontaktní místa

Kontaktní místa jsou umístěna v krajských městech ČR a provozují je KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY.

Kontaktní místo v Ústí nad Labem najdete na Mírovém náměstí 3097/37 v budově PB Centra – mezi Krajským úřadem a magistrátem.

Kontaktní osoby: Marek Smetana, Nina Obšilová

Mobil 608 677 172
E-mail: mytne@khk-usti.cz

Kontaktní místa poskytují služby pouze v úředních hodinách.

Provozní doba:
pondělí – pátek

od 8.00 do 16.00 hod.  

 

 

Kontaktní místa jsou určena především dopravním společnostem a slouží zejména pro sjednávání smluv o následném placení na fakturu. Na kontaktním místě se poskytují všechny služby distribučního místa a dále zde lze:
– uzavřít, změnit nebo zrušit smlouvu s následným placením (post-pay);
– obdržet nebo vrátit jednotku premid v režimu následného placení (post-pay);
– získat podrobné výpisy mýtných transakcí;
– doplácet dlužné mýtné transakce;
– podávat reklamace.
Zákaznické centrum
Zákaznické centrum je v nepřetržitém provozu a je určeno zejména pro podávání informací a přijímání dotazů, podnětů, reklamací a hlášení o ztrátě jednotky OBU:
– telefonicky na lince +420 243 243 243;
– e-mailem na adrese info@mytocz.eu;
– Na adrese MYTO CZ, P.O. BOX 108, 170 00, Praha 7
Internetový portál
Internetový portál www.mytocz.eu poskytuje informace o všech prvcích elektronického mýtného systému, o síti zpoplatněných komunikací v České republice a o nabízených službách.