Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020

Odbor strategie, přípravy a realizace projektu; oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“. Obsahem semináře bude seznámení...

T-PROFI 2019 má vítěze

Vítězem soutěže se stal tým z okresu Teplice!   Dne 6. 11. 2019 uspořádala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem krajské kolo polytechnické soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy. Soutěž proběhla v Chomutově, v rámci výstavy...

Projekt: K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3

Projekt K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3 Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010912 Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 600 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti,...

Inovační firma Ústeckého kraje

rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se druhého ročníku soutěže „Inovační firma Ústeckého kraje“ pro rok 2019.  Soutěž vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci s Inovačním centrum Ústeckého kraje.   Soutěžit se bude ve dvou kategorií: Mladý podnik a Zavedený podnik. ...