Režim INDIE

Režim Indie října 2018 bude spuštěn nový projekt řízené ekonomické migrace – Režim Indie pro vysoce kvalifikované zaměstnance třídy CZ ISCO 1-3. Projekt Režim Indie bude fungovat na stejném principu jako Pilotní projekt pro vysoce kvalifikované zaměstnance z...

Ochrana údajů GDPR

„Ochrana osobních údajů ve firmách v době účinnosti GDPR“, který se uskuteční dne 17. října 2018 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Více informací naleznete v letáku.   Prosím o šíření této informace mezi osoby,...

Aspen debata

Rádi bychom připomněli, že se blíží konec registrací a ještě jednou osobně pozvali na Aspen debatu v Ústí nad Labem 4.9. od 15:00. Cílem debaty je diskutovat, co je potřeba udělat v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, aby byl region zajímavý pro inovativní...

Startup festival festup

Jménem Inovačního centra Ústeckého kraje Vás srdečně zvu k návštěvě jedinečného mezinárodního startup festivalu s názvem Festup. Koná se 23. 10. 2018 od 14.00 na půdě Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a již potřetí jej pořádá Inovační centrum Ústeckého kraje....