Realizace projektu Centrum podpory

Projekt Centrum podpory a jeho aktivity jsou založeny na přímé adresné práci s klienty. Období realizace projektu je od 1. 3. 2021 do  31. 8. 2022 (18 měsíců). Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Reg. číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016106  ...

Pozvánka na workshop pro malé a střední firmy

dovolujeme si Vás pozvat na WORKSHOP PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY, jehož cílem je seznámit účastníky s Fondem pro spravedlivou transformaci (FST) (více o FST: https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci ) a přípravou Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)....