Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0001491

Harmonogram: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 535 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.