Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Projekt STOP exekuce v Ústeckém kraji

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766 Harmonogram: 1. 1. 2020 – 31. 12.2021   Hlavním cílem projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině...

číst více

BEZPLATNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ – DLUHOVÁ PORADNA

  Vážení, v souvislosti se současnou situací a nouzovým stavem nabízí Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, jakožto realizátor projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766, bezplatnou telefonní linku finančního...

číst více

Stejná šance Nominujte svého zaměstnavatele!

Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele na běžném trhu práce, kteří na pracovním trhu dávají lidem se zdravotním postižením stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku se uskuteční...

číst více

KOLEGA 2020

Stejná šance KOLEGA 2020 Ocenění zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním, kteří si aktivně budují svoji pracovní kariéru. Nominujte svého kolegu! Cílem soutěže je ocenit zaměstnance se zdravotním znevýhodněním za jejich odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní...

číst více

Partneři