Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Hackathon na lodi

Hledáme kreativní lidi, kteří mají nápady na vylepšení města a dopravy. Inovační centrum Ústeckého kraje spolu s městem Děčínem pořádá Děčín City Hackathon. Koná se na lodi Cargo Gallery (kotviště na Smetanově nábřeží v Děčíně) ve dnech 23. - 25. 3. 2018. Vítězný tým...

číst více

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve...

číst více

Partneři