Operační program Národní plán obnovy

Číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008782

Harmonogram: 1. 3. 2024 – 30. 9. 2025

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 289 osob formou IT vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.