RUR – Region univerzitě, univerzita regionu

    RUR – region univerzitě, univerzita regionu   Číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000210 Doba řešení: říjen 2023 – prosinec 2027 Poskytovatel: MŽP Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 Hlavní řešitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad...

Vzdělávání zaměstnanců HKČR (KHK ÚK)

  Operační program Zaměstnanost plus Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0001491 Harmonogram: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 535 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy,...

Projekt STOP exekuce v Ústeckém kraji

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766 Harmonogram: 1. 1. 2020 – 31. 12.2021   Hlavním cílem projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině...

Projekt: K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3

Projekt K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3 Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010912 Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 600 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti,...