Projekt STOP exekuce v Ústeckém kraji

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766 Harmonogram: 1. 1. 2020 – 31. 12.2021   Hlavním cílem projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině...

Projekt: K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3

Projekt K ZNALOSTNÍ PROSPERITĚ 3 Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010912 Harmonogram: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 Cílem projektu je zvýšení kvalifikace 600 osob formou vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti,...

Projekt LABORA

Vážené dámy, vážení pánové,   koncem roku 2017 jsme společně  s německým lead partnerem Wirtschaftsförderung Erzgebirge Gmbh odstartovali projekt Přeshraniční aktivity pro profesní orientaci a vzdělávání – „LABORA“.   V rámci realizace tohoto projektu nabízíme firmám:...

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko...