Projekt LABORA

Související soubory Letak_A4_Labora_Odkazy.pdf PDF (1 MB) Letak_A5_LABORA.pdf PDF (666...

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko...

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko –...

Systém komunikace

Základní údaje Systém komunikace v rámci celoživotního vzdělávání Realizátor Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Partneři Okresní hospodářská komora DěčínOkresní hospodářská komora v ChomutověOkresní hospodářská komora LounyOkresní hospodářská komora...

Znalostmi k prosperitě II.

Volné navázání na projekt Znalostmi k prosperitě, jehož realizace již skončila Základní údaje Znalostmi k prosperitě II. Realizátor Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Partneři Okresní hospodářská komora Děčín Okresní hospodářská komora v Chomutově Okresní...