POZOR, změna v Režimu Ukrajina!!

Na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018, ze dne 31. 01. 2018,  byly navýšeny kvóty přijímaných žadatelů,    v rámci Vládního programu Režim Ukrajina, o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn...

Nové informace k Režimu Ukrajina

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina, tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina na Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu...