Tisková zpráva, Praha 6. 2. 2017

Představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) a Hospodářské komory ČR (HK ČR) oslovili ministry a předsedu vlády s naléhavou žádostí, aby pomohla řešit nedostatek pracovníků na českém trhu práce. Ve společném dopise vládu vyzvali, aby zrychlila přijímání ukrajinských uchazečů o práci a podpořila tak české podniky a ekonomiku. Bohužel firmy nemají české uchazeče o práci a vládní projekt na legální přijímání Ukrajinců v praxi nefunguje: Kvóta je vyčerpaná dočervna a vyřízení pracovní karty pro jednoho uchazeče trvá až šest měsíců.
 
„Vzhledem k rekordně vysoké zaměstnanosti v ČR není možné volná pracovní místa obsadit českými uchazeči. Proto se firmy obrací do zahraničí. Pokud se vláda rozhodla, že jim v tom pomůže, nemůže přeci ignorovat stávající nefungující situaci. Firmy potřebují zaměstnance nyní, ne za půl roku. Do té doby můžou naše firmy přijít o zakázky, zákazníky a brzy budou řešit opačný problém, než je nábor zaměstnanců,“ upozorňuje na rizika prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.
„V případě, že by Režim Ukrajina neexistoval, jedinou možností zaměstnat cizince zůstane problematický systém Visapoint. Stát i zaměstnavatelé ztratí kontrolu nad pohybem cizinců v ČR. Řada firem bude postavena před dilema, zda přijít o zakázky, omezit výrobu anebo dokonce přenést výrobu do podnikatelsky přívětivějších států,“dodává prezident KZPS ČR, Jan Wiesner.
„Nepružnost českých orgánů například v porovnání s Polskou republikou je až zahanbující. A děje se tak na úkor českých občanů a prosperity naší země. Dlouhodobě nás Ukrajinci samozřejmě nezachrání, ale krátkodobě mohou pomoci. Vláda pro to však musí něco udělat,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
„Vyzýváme proto vládu ČR, aby urychleně přijala návrh na navýšení personální kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem zrychlení vyřizování vyššího počtu žádostí o zaměstnanecké karty a pomohla firmám zajistit potřebné chybějící personální zdroje k zabezpečení výroby a služeb a podpořila tak firmy, aby se udržely na trhu a obstály v těžkém konkurenčním prostředí,“ zní hlavní a společný požadavek zástupců byznysu na vládu ČR.