Na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018, ze dne 31. 01. 2018,  byly navýšeny kvóty přijímaných žadatelů,    v rámci Vládního programu Režim Ukrajina, o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn na GK Lvov.

 

Nejdůležitější změnou, která se přímo žadatelů týká, je místo podání žádosti: počínaje 01. 05. 2018  se  žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, musí               k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

 

Tyto žádosti nebudou od 1. května 2018 přijímány na GK Lvov, rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací lze nalézt na stránkách GK Lvov:

 

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html