Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vytvořilo a na svých internetových stránkách zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnavatel-provadejici-ci-napomahajici-k-provadeni-krizovych-opatreni.aspx

Možnost zrychlené změny zavedlo krizové opatření přijaté usnesením vlády č. 267.
Čl. III: Vláda nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu. Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením.

Na webu MV je upřesněno, kdo je za zaměstnavatele podílejícího se na provádění krizových opatření považován, co musí cizinec splnit a k dispozici je i vzor prohlášení jeho zaměstnavatele, že se podílí na krizových opatřeních.