K rukám statutárního zástupce nebo zástupce obchodního oddělení

Vážená paní, vážený pane,

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje ve spolupráci s Ústeckým krajem připravuje sběr dat pro prezentační materiály, které budou představovat hospodářské prostředí a firmy v kraji. Prezentační materiály budou použity při jednáních s potenciálními investory a zahraničními firemními delegacemi za účelem propagace příležitostí pro místní firmy a podporu ekonomického rozvoje regionu.

Jako významnou firmu bychom Vás tímto chtěli informovat o možnostech prezentovat se v připravovaných materiálech. Jedná se o prestižní, ne komerční záležitost, bez jakýchkoliv finančních požadavků na Vaši stranu.

Jedná se o dva samostatné prezentační dokumenty:

  1. Katalog firem s exportním potenciálem bude sloužit k prezentaci firem, které exportují nebo mají zájem exportovat. Tento dokument bude předáván zahraničním delegacím během návštěv Ústeckého kraje, zahraničním firmám, agenturám, svazům, vládám a regionům a bude také využit jako prezentační materiál při zahraničních misích Ústeckého kraje.

 

  1. Katalog dodavatelů pro strategické investory v Ústeckém kraji a okolí bude sloužit jako prezentační materiál Ústeckého kraje při jednáních se stávajícími i potenciálními investory vstupujícími do Ústeckého kraje a okolí. Hlavním cílem tohoto dokumentu je propagace subdodavatelů z řad místních firem.

Pokud máte zájem o prezentaci ve výše zmíněných dokumentech kontaktujte pracovníka Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, který je připraven Vám poskytnout další informace.

Kontakt pro komunikaci: Marek Smetana; info@khkuk.cz; +420 775 900 746