Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,
tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina na Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě ve Lvově, respektive termínu, kdy budou pozváni Vámi navrhovaní pracovníci z Ukrajiny k pohovoru na Generální konzulát ve Lvově. Tato doba činí k 1.1.2017 více než 5 měsíců.
Hospodářská komora České republiky dlouhodobě požaduje od představitelů vlády České republiky zásadní řešení této situace a usiluje o personální posílení Generálního konzulátu ve Lvově a příslušných útvarů Ministerstva vnitra a tím zrychlení procesu při vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu.
O výsledcích jednání s příslušnými ministerstvy ve výše uvedené záležitosti budete informováni na našem webu.
Děkujeme Vám za pochopení.