Vážená paní, vážený pane,

jsme si vědomi, že pro vaše úspěšné podnikání jsou velmi důležití kvalifikovaní pracovníci napříč obory. Základy profesního uplatnění jsou poskytovány budoucím pracovníkům již ve vzdělávacím procesu. V současné době jsou absolventi jedním z nejdůležitějších zdrojů získávání nové pracovní síly. Je tedy naší prioritou podílet se na přípravě žáků pro potřebné a poptávané profese ve vaší společnosti. V této oblasti jsme již aktivní a realizujeme vlastními silami různé činnosti na podporu této myšlenky, které zahrnují např. exkurze, stáže pro žáky, besedy, prezentace, PR materiály, osvětovou činnost, školení kariérových poradců, apod.
Vítáme aktivitu zaměstnavatelů, kteří již se školami spolupracují a současně vítáme i zájem dalších firem, které by se do této činnosti chtěly zapojit.
Regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a SPZ Triangle, p. o. společně iniciovali vytvoření tzv. „kontaktních míst“ při svých organizacích s cílem zefektivnit a rozvinout vzájemnou spolupráci mezi vámi a školami všech úrovní. Za tímto účelem vznikne neveřejný interní přehled firem a škol sloužící pro vaše vzájemné propojení se vzdělávacími institucemi dle předem definované nabídky a poptávky. Budeme proto velmi rádi, podpoříte-li tuto iniciativu vyplněním přiloženého formuláře. Zapojit se následně můžete různým způsobem, jako např. praxe pro žáky a pedagogy, exkurze a stáže, propagace pracovních příležitostí, besedy se žáky, materiály o profesích, a další.
Je nezbytné tyto aktivity koordinovat a vykonávat společně včetně možnosti využití dotací pro tuto oblast. Proto bychom vás rádi pozvali ke společnému jednání i se zástupci  Ústeckého kraje, který je zřizovatelem středních škol, viz. přiložený dopis náměstka Ústeckého kraje, p. Šmída.
Možnost zapojení vaší společnosti můžete samozřejmě projednat i osobně s níže uvedenými kontaktními pracovníky.
Kontaktní osoba za KHK ÚK: Ing. Martina Francírková +420 777677171
S pozdravem
Ing. František Jochman, LL.M.
předseda KHK ÚK