Vážení živnostníci, řemeslníci, podnikatelé, obchodníci, občané Ústeckého kraje,

nacházíte se na portálu, kde najdete informace o možné pomoci, poradenství a dotačních titulech na pomoc při překonávání nejhorších následků pandemických opatření. Pomůžeme vám zorientovat se ve struktuře dostupných opatření ve všech oblastech ekonomických aktivit. Naleznete zde odkazy na speciální weby jednotlivých ministerstev a institucí k této problematice (horní dlaždice), přehled možné pomoci ze státních, krajských i nadačních prostředků a také důležité kontakty pro poradenství.

Podnikatelé v cestovním ruchu mohou své záležitosti konzultovat se zástupci destinačních agentur Ústeckého kraje. Drobným podnikatelům, živnostníkům, firmám do 10 zaměstnanců, neziskovým organizacím, malých obcím a městům do 25 000 obyvatel jsou připraveny poradit Místní akční skupiny Ústeckého kraje. Firmám s více než 10 zaměstnanci v městech nad 25 000 obyvatel nabízí pomocnou ruku Okresní hospodářské komory v kraji. Kontakty na jednotlivé poradce najdete v záložce PORADENSTVÍ. Pro snazší orientaci „kam patřím a komu zavolat“ najdete v záložce mapky, kde se jistě podle vašeho místa působení rychle zorientujete.

Doba je nelehká, ale věříme, že se nám společně podaří překonat to nejhorší.