Praha, 21. září 2019Hospodářská komora začne registrovat vozidla a vydávat palubní jednotky v novém satelitním mýtném systému v pondělí 23. září. K bezproblémovému přechodu na nové mýto vybavila svých 15 vybraných kontaktních míst v zemi technickým zařízením pro komunikační infrastrukturu provozovatele mýtného systému a naskladnila pro podnikatele a řidiče prvních 3400 palubních jednotek. Nejen českým, ale i zahraničním podnikatelům a řidičům pomůže vyřešit i řadu formalit, se kterými se budou muset vypořádat v praxi při úhradě kauce nebo při montáži palubní jednotky do vozidla.

Předregistrace do nového mýtného systému začne v neděli 22. září na vybraných čerpacích stanicích a 23. září na 15 kontaktních místech Hospodářské komory ve všech krajích ČR. Aby podnikatelé nemuseli čekat na přepážkách kontaktních míst na registraci vozidla a vydání palubních jednotek, spustila také vlastní rezervační systém. V něm si dopravci termín své návštěvy kontaktního místa můžou předem rezervovat přes internet.

Podnikatele a řidiče bude v kontaktních místech Hospodářské komory obsluhovat přes sto nově proškolených pracovníků. Ti budou evidovat vozidla na základě technických průkazů nebo osvědčení o registraci vozidla a vydávat jim nové palubní jednotky, kterými vozidla nad 3,5 tuny budou muset být na českých dálnicích a vybraných úsecích silnic první třídy od prosince vybavena.

Pracoviště v regionech se zaměří i na zahraniční dopravce, kteří si budou muset vyzvednout přibližně 70 % ze 450 tisíc palubních jednotek. Proto např. z kontaktního místa v Karlových Varech informační leták o novém mýtu určený německým dopravcům zamíří také do německých obchodních a průmyslových komor. Hospodářská komora předpokládá, že v Ostravě bude registrovat vozidla z Litvy, v Brně především rumunské dopravce.

Pracovníci Hospodářských komor podnikatelům a řidičům pomůžou už při samotné registraci vyřešit i další formality, kterými se budou muset zabývat při montáži palubní jednotky do vozidla. Stejně jako dnes budou palubní jednotky instalovány na vnitřní straně předního skla, v dolní oblasti mezi sloupkem řízení a středem vozidla, přičemž nesmí být zakryté stěrači v parkovací poloze nebo jinými předměty (např. nálepkami), a zároveň nesmí omezovat zorné pole řidiče během jízdy. Palubní jednotka nesmí být namontována v oblasti odkládacích přihrádek nebo pohyblivých částí, např. krytů airbagů.

Aby řidiči mohli v kabině vozidla používat palubní jednotku a zároveň například mobilní telefon nebo navigaci, budou potřebovat speciální rozdvojku pro autozásuvky. Tu si podnikatelé budou moct pořídit rovnou při samotné registraci vozidla u Hospodářské komory, stejně jako kabel k napojení jednotky přímo na elektrický rozvod vozidla. Nebudou tak muset shánět takové příslušenství ještě v elektro obchodech.

Placení mýtného bude probíhat stejně jako doposud – předem, nebo v režimu následného placení. Mýto bude možné platit pouze v Kč, jak v hotovosti a bankovním převodem, tak platebními nebo tankovacími kartami. Kauci za palubní jednotku ve výši 2 468 Kč ale nebude možné hradit tzv. bankovní zárukou.

Hospodářská komora proto v průběhu října začne vydávat novou mýtnou kartu nazvanou PROFIT KARTA. Podnikatelům umožní místo bankovní záruky uhradit kauci na místě, zároveň platit mýto bezhotovostně a na souhrnnou fakturu za všechna vozidla až za ujeté kilometry.

Kontaktní místo Hospodářské komory v pražském Florentinu se také stalo pilotním pracovištěm, na kterém zaměstnanci Ředitelství silnic a dálnic a nového provozovatele mýtného systému CzechToll v minulých dnech úspěšně otestovali připravenost a funkčnost mýtného systému, a to včetně registrace vozidel k satelitnímu mýtu, procesu aktivace a vydání palubní jednotky a odesílání dat o pohybu vozidla v reálném provozu na českých dálnicích.

Miroslav Diro 
Tiskový mluvčí a vedoucí Tiskového oddělení
Hospodářská komora České republiky
M: +420 724 613 088

diro@komora.cz  www.komora.cz