U příležitosti návštěvy europoslankyně paní Martiny Dlabajové v Ústeckém kraji dne 15. 10. 2018, zkoordinovala Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje diskuzní setkání zástupců podnikatelské sféry s paní poslankyní. Stěžejním tématem bylo  vysílání pracovníků do zahraničí a výše jejich mzdy, které trápí české autodopravce. Na toto téma diskutovali s paní poslankyní zástupci společnosti ČESMAD a Evropské vodní dopravy – Sped. s.r.o. a vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství při Krajském úřadu Ústeckého kraje.

Dalšími nastíněnými tématy, které jsou v gesci paní poslankyně, byly zaměstnanost mladých, propojení teorie s praxí a oblast inovací.