Režim Indie

  1. října 2018 bude spuštěn nový projekt řízené ekonomické migrace – Režim Indie pro vysoce kvalifikované zaměstnance třídy CZ ISCO 1-3. Projekt Režim Indie bude fungovat na stejném principu jako Pilotní projekt pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.To znamená, že příslušní garanti (např. KHK ÚK):

–          zkontrolují počet zaměstnanců, minimálně dvouletou existenci společnosti

–          vystaví doporučení, které pak firma společně s ostatními materiály pošle na MPO

Cena za jedno doporučení byla stanovena na 1000,- Kč.Pro účely tohoto projektu byla zřízena nová e-mailová adresa: projektindie@mpo.cz, kam je možné posílat jak žádosti o zařazení, tak i případné dotazy.Roční kvóta činí 500 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Indie vč. rodinných příslušníků.Další informace (včetně doplňujících dokumentů) naleznete na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii–240111/