Slovo předsedy

Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Motto: Novými technologiemi k prosperitě kraje

Novým předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje se rozhodnutím Valné hromady KHK ÚK dne 9. 12. 2020 stal
Ing. Vladimír Zemánek, místopředseda Okresní hospodářské komory Most a odborný expert v oblasti chemie.

Celý svět, hlavně Evropa, v současné době řeší kromě dopadů pandemie Covidu-19 přechod na bezuhlíkaté technologie. To se výrazně dotýká Ústeckého kraje, jelikož jeho hlavní potenciál je historicky založen na těžbě a využití hnědého uhlí. Stávající situace je pro podnikatele a celý kraj velice složitá, nicméně já v ní vidím určitou příležitost. Na území Ústeckého kraje leží jedno z největších ložisek lithia na světě. Také zde vyrábíme nejvíce vodíku v celé republice. To tvoří společně s naší polohou vedle sousedícího Německa a průmyslovou zkušeností našich obyvatel solidní základ pro rozvoj a zavádění nových bezemisních technologií.

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje působí jako sdružení 7 hospodářských komor, jejichž prostřednictvím eviduje členství zhruba 700 podnikatelských subjektů, což reprezentuje 80% zaměstnanců z celkové zaměstnanosti soukromého sektoru kraje.  Proto je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje subjektem, který může v tomto přerodu sehrát jednu
z klíčových rolí.

Ve smyslu Zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
č.  301/1992 Sb. jako jediný zákonný reprezentant všech podnikatelů v České republice bude
i v nastávajícím volebním období Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje hledat možná řešení hospodářského růstu našeho kraje, což mimo jiné zahrnuje oblasti vzdělávání, školství, výzkumu, exportu, trhu práce, podnikání, průmyslu atd.

Rozhodl jsem se přijmout pozici předsedy KHK ÚK zejména proto, že z tohoto kraje pocházím a žiji v něm celý život. Ve své profesní praxi jsem byl několikrát zodpovědný za přípravu
a realizaci strategických rozvojových záměrů některých významných podniků Ústeckého kraje, působících v chemickém průmyslu a energetice. Svou zkušenost chci takto zúročit pro podporu nových odvětví, kterými jsou například inovativní technologie, založené na výrobě a aplikaci „zeleného“ vodíku nebo elektromobilita.