Pro zaměstnavatele

Hospodářská komora České republiky se zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tímto postupem by se mělo dosáhnout časových úspor při přijímaní a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany. Pro zařazení do režimu je nejdříve nutné splnit několik podmínek. O zařazení do Režimu lze zažádat prostřednictvím naší komory.

s

Od 1. 6. 2017 změna cen za vyřízení žádosti

Vyřízení žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je zpoplatněno paušální částkou 2500,- Kč za žádost a částkou 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání uvedeného v žádosti. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nahlášení dalšího uchazeče do Režimu Ukrajina. Žadatel je takto v Režimu zařazen po dobu jednoho roku, úkon je zpoplatněn částkou 1000,- Kč za Nahlášení dalších uchazečů a 200,- Kč za každého uchazeče o zaměstnání uvedeného na formuláři (ceny jsou uvedeny bez DPH). Po uplynutí této doby je nutno znovu podat žádost spolu se všemi povinnými přílohami.

Žádost můžete podat:

       prostřednictvím e-mailu: rezimukrajina@khk-usti.cz

       prostřednictvím naší datové schránky: ehdacue

       poštou nebo osobně na adrese: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem