Režim „Ukrajina“ – Novinky

Novinky v Režimu Ukrajina

Od 31. července 2019 byly navýšeny poplatky při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově na 5 000,- Kč. Úhrada poplatků probíhá pouze v hotovosti v eurech na pokladně konzulárního úseku. V případě nezaplacení celé částky, obdrží Ukrajinec výzvu k zaplacení...

číst více

POZOR, změna v Režimu Ukrajina!!

Na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018, ze dne 31. 01. 2018,  byly navýšeny kvóty přijímaných žadatelů,    v rámci Vládního programu Režim Ukrajina, o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn...

číst více

Nové informace k Režimu Ukrajina

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina, tímto si Vás dovolujeme upozornit na délku doby, která uplyne od zařazení Vaší žádosti do Režimu Ukrajina na Krajské hospodářské komoře Ústeckého kraje do okamžiku stanovení termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu...

číst více