Orgány Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Ing. František Jochman, LL.M.

Předseda KHK ÚK

Richard Kirbs

1. místopředseda KHK ÚK

Ing. Martina Francírková

Ředitelka úřadu KHK ÚK

Představenstvo a Kontrolní komise Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

OHK Děčín

Jiří Štajner

Ředitel

                                 

Ing. Martin Vošta

Předseda

Ing. Jan Houška

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Chomutov

Ing. Ivana Košanová

Ředitelka

Mgr.Ing. Mgr Jiří Dostál

Předseda

OHK Litoměřice

Ing. Adéla Kahounová

Ředitelka

Ing. Miroslav Polák

Člen Kontrolní komise KHK

Mgr. Zbyněk Pěnka

Předseda, člen představenstva

Richard Kirbs

Člen Představenstva KHK

Ing. Jiří Aster

Člen Představenstva KHK

OHK Louny

Ing. Vladimír Wagner

Člen Kontrolní komise KHK

Ing. Linda Příhodová

Ředitelka

Ing. František Jochman,LL.M.

Předseda, člen představenstva

Mgr.Pavlína Kalitová

Člen Představenstva KHK

Ing. Marcel Kollman

Člen Představenstva KHK

Mgr. Pavlína Kalitová

Člen Představenstva KHK

OHK Most

Ing. Jiřina Pečnerová

Ředitelka

Mgr. Alice Kačerová

Členka Kontrolní komise KHK

Ing. Tomáš Strakoš, PH.D., MPA

Člen Představenstva KHK

Květa Hellmichová

Člen Představenstva KHK

Ing. Martin Křemenák

Člen Představenstva KHK

Ing. Rudolf Jung

Předseda, člen Představenstva KHK

OHK Teplice

Simona Bernardová

Ředitelka

Ing. Eliška Nodesová

Předsedkyně, členka Představenstva KHK

Dipl.Ing.Luděk Forman

Člen Představenstva KHK

Ing. Dorothea Kresslová

Člen Představenstva KHK

Eva Fišnarová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Ústí nad Labem

Bc. Arlena Nikoličová

Ředitelka

Ing. Jiří Kalach

předseda, člen Představenstva KHK

Ing. Jitka Nešvarová

Člen Kontrolní komise KHK

Čestní členové představenstva KHKÚK

Ing. Helena Veverková