Orgány Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

Ing.Vladimír Zemánek

Předseda KHK ÚK

Ing. František Jochman, LL.M.

1. místopředseda KHK ÚK

Ing. Martina Francírková

Ředitelka úřadu KHK ÚK

Představenstvo a Kontrolní komise Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje

OHK Děčín

Ing. Martin Vošta

Místopředseda a člen Představenstva KHK ÚK

Jaroslav Hrouda

Člen Představenstva KHK

Hana Kameníková

Člen představenstva KHK

OHK Chomutov

Mgr. Ing. Jiří Dostál

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Jiří Šnábl

Člen Představenstva KHK

Ing. Adam Zwettler

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Litoměřice

Mgr. Zbyněk Pěnka

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Richard Kirbs

Člen Představenstva KHK

Ing. Miroslav Polák

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Louny

Ing. František Jochman,LL.M.

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Mgr. Pavlína Kalitová

Člen Představenstva KHK

Ing. Vladimír Wagner

Člen Kontrolní komise KHK

OHK Most

Ing. Rudolf Jung

Člen Představenstva KHK

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Člen Představenstva KHK

Mgr. Alice Kačerová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Teplice

Ing. Dorothea Kresslová

Místopředsedkyně a členka Představenstva KHK

Dipl.Ing. Luděk Forman

Člen Představenstva KHK

Eva Fišnarová

Členka Kontrolní komise KHK

OHK Ústí nad Labem

Mgr. Jiří Kalach

Místopředseda a člen Představenstva KHK

Ing. František Šimek

Člen Představenstva KHK

Ing. Jitka Nešvarová

Členka Kontrolní komise KHK

Čestní členové představenstva KHKÚK

Ing. Helena Veverková

Ing. Jiří Aster