Zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Ing. Marcel Kollman, člen delegace českých exportérů, doprovodil ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu na cestě do Chile a Uruguaye. Zástupci českých firem jednali s odvětvovými svazy InvestChille, Asociací obnovitelných zdrojů energie a úložišť ♻ Chilean Association for Renewable Energies and Storage, ACERA AG i Asociací zeleného vodíku H2 Chile.

Podnikatelé pod vedením viceprezidenta SP ČR Radek Špicar a člena představenstva Petr Jonák navštívili i Národní energetické centrum, které kontroluje provoz chilské energetické soustavy. A prohlédli si i projekt zeleného vodíku, který nahrazuje olověné baterie 🔋 ve vysokozdvižných vozících vodíkovými články.

Více informací o podnikatelské misi najdete na našem webu: ⬇ https://lnkd.in/ehK4vmSE

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí – Ekonomická a vědecká diplomacie

#export #podporaexportu

zdroj:  Svaz průmyslu a dopravy ČR / Confederation of Industry CZ