13.12. se předseda KHK ÚK, František Jochman, zúčastnil valné hromady Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK). S ostatními zakladateli (Ústecký kraj, Univerzit Jana Evangelisty Purkyně) vyhodnotili končící rok 2023 a schválili aktivity ICUK pro rok 2024, mezi které patří především účast v mezinárodních projektech a projektech spravedlivé transformace kraje.

Valná Hromada ICUK