Most, 6. prosince 2023

Na dnešní Valné hromadě Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, z.s. proběhly volby do vnitřních orgánů včetně volby statutárních zástupců, předsedy a 1. místopředsedy.

Novými statutárními zástupci jsou:

Předseda: Ing. František Jochman, LL.M. (předseda Okresní hospodářské komory Louny)

  1. místopředseda: Richard Kirbs (člen představenstva Okresní hospodářské komory v Litoměřicích)

Tato změna v čele komory přichází po třech letech vedení předsedy Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Ing. Vladimíra Zemánka, který se rozhodl v novém volebním období již nekandidovat. Odcházející předseda odvedl významnou práci nejen při podpoře místního podnikání a vytváření vhodných podmínek pro podnikatele v Ústeckém kraji, ale především v oblasti podpory energetické transformace a vytváření trhu pro vodíkové technologie na krajské, národní i mezinárodní úrovni.

Nově zvolený předseda Ing. František Jochman uvedl: „Těší mne, že jsem od členů dostal důvěru a budu se snažit navázat na Vladimíra Zemánka v jeho úspěšné práci pro firmy v Ústeckém kraji. V naší krajské komoře je sdruženo přes 700 firem, které zaměstnávají téměř 80 % zaměstnanců ze soukromé sféry. S projednávanou novelou zákona o Hospodářské komoře ČR dále roste význam krajských hospodářských komor a toto se projevilo i v předvolebním boji o vedení naší krajské komory. Některé členské složky bohužel neunesly výslednou demokratickou porážku a svůj boj proti novému vedení nevzdávají. Doufám ale, že toto nijak neovlivní činnost krajské hospodářské komory jako celku, protože máme před sebou mnoho práce. Budeme se věnovat prosazování zájmů našich členů v oblasti snižování cen energií, jejich zájmů v oblasti uhelné transformace kraje, v oblasti krizových scénářů propadu automobilového průmyslu a v boji proti nesmyslným opatřením. Na všech těchto oblastech závisí naše ekonomická budoucnost a smrtící koktejl těchto souběžných faktorů je pro podnikatele velkým rizikem“.

 

Foto_zleva Vladimír Zemánek, Richard Kirbs, František Jochman

Foto_František jochman