Stejná šance – zaměstnavatel 2023 – ocenění pro společensky odpovědné firmy a kolegy
Slavnostní vyhlášení výherců soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2023 a Stejná šance –
kolega 2023 za Ústecký kraj proběhlo v sále KÚÚK v Ústí nad Labem. Jubilejní 10. ročník
soutěže již tradičně probíhal pod záštitou Ústeckého kraje a ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Úřadem práce ČR.
Soutěž Stejná šance se konala v 9. krajích pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Hospodářské komory ČR. Vyhlašovatelem prestižní soutěže v
Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s., která podporuje lidi se
zdravotním znevýhodněním v aktivním hledání nového zaměstnání a v jeho udržení.
„Na soutěži Stejná šance se podílíme už od roku 2008 a její pořádání pro nás má nadále velký smysl.
Stále je potřeba firmám a jednotlivým kolegům veřejně poděkovat a ocenit je – někdy si
zaměstnavatelé myslí, že je ve firmách úplně běžné lidem se zdravotním znevýhodněním dávat stejnou
šanci na dobrou práci. Stále to tak ale v mnoha firmách není a to se snažíme i díky Stejné šanci
změnit,“ říká Zuzana Thürlová, ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s.
V Ústeckém kraji bylo v kategorii Zaměstnavatel 2023 přijato celkem 45 nominací pro 33 firem a
kategorie byla rozdělena podle typu zaměstnavatele. Došlé nominace vyhodnotila odborná komise.
„Do každého ročníku se vždy přihlásí některé nové firmy. Vidíme tak rostoucí zájem a ochotu
zaměstnávat pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Nominovány byly firmy malé i velké, lokální i
nadnárodní, firmy s nejrůznějším zaměřením. Jako vždy šlo o firmy z chráněného i z otevřeného trhu
práce,“ doplňuje ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s.
Vítězem na chráněném trhu práce se stal sociální podnik z Kadaně BOK & LK s.r.o. – česká firma
provozující prádelnu, žehlírnu, šicí dílnu a další služby. Firma BOK & LK s.r.o. prosazuje myšlenku, že
člověk s hendikepem nemusí být závislý na druhých, což se daří právě díky vhodné práci. Pochopitelně
i další firmy přistupují ke svým zaměstnancům tak, že si právem zasloužily dostat se mezi výherce. Se
shodným počtem bodů se na 2. místě umístily hned dvě firmy z okresu Děčín a to skupina chráněných
dílen a sociálních podniků JUHA s.r.o. a Dobrovolnické centrum patřící pod neziskovou organizaci
Slunečnice, z. s. Na 3. místě byla firma provozující samoobslužné prádelny Building & Law, spol. s r.o.
Výhercem na otevřeném trhu práce se stala ústecká textilní firma MALFINI, a.s. Firma nejenže
zaměstnává několik lidí se zdravotním hendikepem, ale také se angažuje v místní komunitě podporou
charitativních aktivit nebo zapojováním do společensky prospěšných akcí. Na 2. místo se dostala
teplická firma Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o. Na 3. místě se se shodným počtem bodů umístily dvě
firmy – provozovatel aquaparku Děčínská sportovní, p.o. a ústecký výrobní podnik Aperam Stainless
Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.
Cílem kategorie Stejná šance – kolega 2023 je ocenit zaměstnance se zdravotním hendikepem za
jejich odvahu a aktivní přístup k budování pracovní i životní kariéry. Nominováno bylo 22 kolegů
z různých firem. Nejlepší kolegyní se stala paní Ilona Přibylová z děčínské Kavárny – palačinkárny Na
Cestě, kde pracuje již 12 let. Výsledky byly velmi těsné a tak jen o jeden bod obsadili 2. místo paní
Aneta Zámková, konzultantka z Tichého světa, o.p.s. a paní Dagmar Rozumovská, pracovnice z
Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. Na 3. místě se pak se shodným počtem bodů umístili dokonce
tři kolegové – paní Marie Harcubová z Good Sailors, s.r.o., paní Hana Sequensová z inpox s.r.o. a pan
Luboš Jansta z BOK & LK s.r.o.
Výjimečné ocenění za opakovanou účast dostali také dva zaměstnanci, kteří byli v kategorii Kolega
nominováni opakovaně a v minulých ročnících soutěž vyhráli. Oceněnými byli pan Roman Tuček z
Děčínské sportovní, p.o. a pan Václav Skřivánek ze Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 3, p.o.
Přestože jde o soutěž a zmíněna jsou pouze jména vítězů, uznání a velké poděkování za aktivitu patří
všem nominovaným kolegům a firmám! Všichni si zaslouží stejnou šanci na dobrou práci.

Agentura Osmý den, o.p.s.
IČ: 26667649
Sídlo: Lužická 727/7, Děčín 2
Kontaktní pracoviště: Dvořákova 2, Ústí nad Labem / Pohraniční 20, Děčín