Pořadatelé: Evropská komise, Technologické centrum Praha, ICUK Místo: ICUK Space Hradební, Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem Termín: čtvrtek 23. března 2023, od 9:00 do 15:00 hod

 

 

Zveme vás na seminář zaměřený na energetiku, úsporné technologie a inovace, které mohou malým a středním firmám snížit náklady, a na financování udržitelného podnikání.

Představíme vám úspěšné případy a majitele firem. Dále vás upozorníme na vybrané výzvy z Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu, OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a finanční nástroje pro zelenou transformaci firem.

Evropská komise, Technologické centrum Praha a síť Enterprise Europe Network ČR (EEN ČR) vnímají potřeby malých a středních firem, které čelí narušení dodavatelských řetězců, vysokým cenám vstupů, energií a dopravy.

 

 

Podmínkou bezplatné účasti je registrace (klikněte na odkaz). Organizace: Jiří Vavřínek, vavrinek@tc.cz, tel. 739 018 344

 

Seminář se bude konat také v Krajské knihovně v Karlových Varech dne 30. 3. 2023 – registrace.

 

 

 

Program semináře dne 23. 3. 2023

 

9:00 – 9:10 Zahájení a přehled politik Evropské unie Josef Schwarz Evropská komise
9:10 – 9:20 Představení služeb sítě Enterprise Europe

Network pro malé a střední firmy

Silvia Jirásková Technologické

centrum Praha

9:20 – 9:30 Regionální aktivity na podporu

udržitelného podnikání inovačních firem

Vladimír

Zemánek

ICUK
9:30 – 9:40 Ekonomická situace a výhled pro Českou

republiku a Evropskou unii

Martina von

Terzi

Evropská komise
9:40 – 10:00 Aktualizovaná energetická politika a finanční nástroje (Nástroj pro oživení a

odolnost a REPowerEU)

Dominik Hatiar Evropská komise
10:00 – 10:30 Výhodné (obnovitelné) zdroje energie a

energetické úspory ve firmách

Josef Pikálek ENVIROS
10:30 – 10:50 přestávka na kávu
10:50 – 11:10 Vodní audit a úspory vody ve výrobní

firmě

Aleš Černín New Water Group
11:10 – 11:30 Zelená transformace cirkulární firmy –

případová studie

Jan Hába Trafin Oil
11:30 – 11:50 Udržitelná a odolná výrobní firma – sdílení

dobré praxe

Patrik

Luxemburk

Stabilplastik
11:50 – 12:30 přestávka na oběd
12:30 – 12:50 Zelená transformace v malých a středních firmách a financování Jiří Vavřínek Technologické centrum Praha
12:50 – 13:20 Financování projektů úspor,

obnovitelných zdrojů energie, vodního a cirkulárního hospodářství ve

firmách (OPTAK, Národní plán obnovy)

Pavel Zděnek Ondřej Tomšej Ministerstvo průmyslu a obchodu
13:20 – 13:40 Financování úspor energií pomocí finančních nástrojů a dotací (OPPIK,

OPTAK, poradenství ELENA)

Čestmír Hrdinka Národní rozvojová banka
13:40 – 14:00 Podpora energetických projektů firem (Modernizační fond) Klára

Smetanová

Státní fond

životního prostředí

14:00 – 14:30 Panelová diskuze s řečníky a účastníky
14:30 -15:00 Občerstvení a networking