POZVÁNKA


Odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení
lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele
k dotačnímu programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“.

Obsahem semináře bude seznámení s podmínkami dotačního programu a procesem podání
žádosti o dotaci.

Termíny konání: 5. 4. 2023 od 15:00 hod


Místo konání: online registrace přes odkaz:
https://forms.gle/poys6r8duPzu9W1s8
Na základě uvedeného emailu Vám bude zaslán odkaz na online seminář.

Kontaktní osoba:
Ing. Petra Razáková, email:
razakova.p@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 167

Těšíme se na Vaši účast.