Ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá Okresní hospodářská komora Louny seminář pro zájemce o podnikání.

Seminář je zdarma.

Účastníci se seznámí se základy podnikatelské finanční gramotnosti a s aktuálními dotačními možnostmi využitelnými pro zahájení podnikání.

Nabízíme dva termíny!
30. listopadu 2022, od 10:00 do 12:00 hod.
30. listopadu 2022, od 13:00 do 15:00 hod.

Tak neváhejte a registrujte se, počet volných míst je omezený.

Účast potvrďte do 21. listopadu 2022
e-mailem: cechova@ohkln.cz
nebo telefonicky, tel.: 736 660 331