Letošní ročník odborné diskusní platformy s názvem Chemické fórum Ústeckého kraje hostilo Inovační centrum v Ústí nad Labem. Konferenci, která se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahájil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

 

 

Chemické fórum Ústeckého kraje

„Posílení součinnosti a spolupráce v oblastech chemie, energetiky a dopravy je pro Ústecký kraj klíčové. Propojení těchto tří odvětví, například rozvojem vodíkové ekonomiky a zpracováním lithia pro elektromobilitu, představuje příležitost pro modernizaci průmyslové výroby a vytvoření nových pracovních míst v utlumovaném uhelném průmyslu,“ zmínil v úvodu fóra hejtman Jan Schiller.

Mezi dalšími hosty konference nechyběly ani náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí Lubomíra Mejstříková a krajská radní pro školství, mládež a sport Jindra Zalabáková.

Mottem letošního ročníku bylo téma „Spolehlivé fungování chemie jako základ budoucí prosperity Ústeckého kraje aneb bez chemie to nepůjde“. Přímý přenos konference byl přenášen prostřednictvím sociální sítě YouTube, kde bude k dispozici také její záznam.

Smyslem chemických fór Ústeckého kraje je podpořit vzájemnou komunikaci mezi pracovníky chemického průmyslu, vysokých škol a výzkumu, pedagogů všech stupňů, zástupci státní správy i zájemci z řad aktivní veřejnosti.

Chemické fórum Ústeckého kraje zahájil hejtman Jan Schiller
Chemické fórum Ústeckého kraje zahájil hejtman Jan Schiller

Letos hostilo odbornou konferenci Inovační centrum Ústeckého kraje
Letos hostilo odbornou konferenci Inovační centrum Ústeckého kraje

Přímý přenos konference byl přenášen prostřednictvím YouTube
Přímý přenos konference byl přenášen prostřednictvím YouTube

Mezi účastníky nechyběly ani náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a krajská radní Jindra Zalabáková
Mezi účastníky nechyběly ani náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková a krajská radní Jindra Zalabáková

Chemické fórum Ústeckého kraje

Chemické fórum Ústeckého kraje