Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s ÚP ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Most, opět uspořádala, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera, veletrh vzdělávání SOKRATES 2.

Generálním partnerem letošního již 14. ročníku je společnost CHEMINVEST s. r. o., dalšími partnery jsou akciové společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická.

Hosty slavnostního zahájení byli za společnost CHEMINVEST s. r. o. Vladimír Zemánek, za Ústecký kraj radní Jindra Zalabáková, starostka Litvínova Kamila Bláhová, náměstkyně primátora Markéta Stará, místopředseda OHK Most Petr Scherer, který veletrh oficiálně zahájil.

Letošního 14. ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích zúčastnilo 12 škol nejen z našeho regionu.

Na podzim komora ve spolupráci s úřadem práce opět zrealizují veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1.

Veletrhy SOKRATES jsou již dlouholetou tradicí a nedílnou součástí aktivit OHK Most.