Slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2020 a Kolega 2020 proběhlo dne 9. 11. 2021. V pořadí 9. ročník soutěže již tradičně probíhal pod záštitou Ústeckého kraje a ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje. V letošním ročníku se ke spolupráci připojila také Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem.

 

 

Soutěž Stejná šance probíhala celkem v 7 krajích a to pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pořadatelem prestižní soutěže v Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý den, o.p.s., která aktivně podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním při hledání a udržení zaměstnání zejména na otevřeném trhu práce.

 

„Stejná šance a její slavnostní vyhlášení pro nás stále má smysl. Je potřeba firmám a jednotlivým kolegům veřejně poděkovat a ocenit je – někdy si zaměstnavatelé myslí, že je to úplně normální dávat stejnou šanci na dobrou práci lidem se zdravotním znevýhodněním, stále to ale v mnoha firmách běžné není. A to se snažíme i díky Stejné šanci změnit.“ říká Zuzana Thürlová, ředitelka Agentura Osmý den, o.p.s.

 

Do krajského kola bylo přijato v kategorii Zaměstnavatel 2020 celkem 65 nominací pro 45 firem. Všechny došlé nominace vyhodnotila odborná komise na základě stanovených kritérií – rozhodující bylo například typ pracovně-právního vztahu, jak dlouho zaměstnanec ve firmě pracuje, jaké má vztahy s kolegy nebo zda byl zaměstnavatel ochoten přizpůsobit pracovní podmínky potřebám konkrétního zaměstnance. Důležitým kritériem v obou kategoriích byla otevřená otázka, proč by se daný zaměstnavatel měl stát vítězem soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2020?

 

 „V každém ročníku se vždy sejde více nominací než v tom předchozím. Značí to zájem ze strany firem i v této současné složité situaci a jejich ochotu zaměstnávat pracovníky se zdravotním znevýhodněním. Nominovány byly firmy malé i velké, s různým zaměřením a nejen firmy z chráněného, ale i firmy z otevřeného trhu práce.“ doplňuje ředitelka Agentury Osmý den, o.p.s.

 

Vítězem kategorie Stejná šance – Zaměstnavatel 2020 se stala česká firma z Ústí nad Labem PDV Railway a.s., která se o své zaměstnance se zdravotním znevýhodněním stará nad rámec svých běžných povinností. Pochopitelně i v dalších firmách přistupují ke svým zaměstnancům tak, že si právem zasloužili dostat se na stupně vítězů. Druhé místo získala příspěvková organizace Školní jídelna Děčín IV, p.o. Na třetím místě se shodným počtem bodů umístily dokonce dvě firmy a to Děčínská sportovní, p.o. a Česko – saské přístavy s.r.o.

 

Cílem soutěže Stejná šance – Kolega 2020 je ocenit zaměstnance se zdravotním hendikepem za jejich odvahu a aktivní přístup k budování své pracovní i životní kariéry. Na výzvu: „Nominujte svého kolegu!“ dorazilo celkem 57 nominací ve prospěch 31 kolegů z různých firem. Za nejlepšího kolegu, který pracuje na otevřeném trhu práce, byl vyhlášen pan Kryštof Petele, který je už 13 let designerem ve firmě Black & Decker Czech s.r.o. Za nejlepší kolegyni, která pracuje na chráněném trhu práce, byla letos vyhlášena paní Růžena Horváthová pracující v oblasti úklidů ve firmě Sociální firma Slunečnice Děčín, s.r.o. dlouhých 13 let. Výsledky byly velmi těsné a tak jen o jeden bod obsadil druhé místo telefonní operátor Petr Hartman ze SDZP družstvo a třetí místo získal pan Miroslav Kytlica, který pracuje jako úklidový pracovník v restauraci KFC Děčín, která spadá pod firmu AmRest s.r.o.

 

Přestože jde o soutěž a zmiňujeme pouze jména vítězů, čestné uznání a poděkování za aktivitu pochopitelně patří všem nominovaným v kategorii Zaměstnavatel 2020 a Kolega 2020! Všichni si totiž zaslouží stejnou šanci na dobrou práci.