Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).

Požádáme Vás o případné šíření této informace mezi relevantní odborníky.

Bližší informace naleznete na stránkách Regionální stále konference Ústeckého kraje.

Odborníci na dané téma se mohou přihlásit dle pokynů uvedených ve výzvě do 23. 4. 2021.