Dne 9. 12. 2020 proběhlo v Mostě zasedání Valné hromady Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje. Hlavním bodem programu byla volba předsedy, místopředsedů, členů představenstva a kontrolní komise pro období 2020 – 2023.

Předsedou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje byl zvolen 

Ing. Vladimír Zemánek, místopředseda Okresní hospodářské komory Most

 

1.místopředsedou a současně druhým statutárním zástupcem

byl zvolen Ing. František Jochman, LL.M., předseda Okresní hospodářské komory Louny.

 

Valná hromada dále zvolila na další tříleté období z řad svých členských okresních hospodářských komor:

Místopředsedy: Ing. Jiřího Astera, Mgr. Jiřího Dostála, Mgr. Zbyňka Pěnku, Ing. Dorotheu Kresslovou, Mgr. Jiřího Kalacha

Ostatní členy Představenstva: Ing. Dalibora Voborského, Jiřího Šnábla, Richarda Kirbse, Mgr. Pavlínu Kalitovou, Ing. Rudolfa Junga, Ing. Luďka Formana, Ing. Františka Šimka

Členy Kontrolní komise: Ing. Hanu Kameníkovou, Ing. Adama Zwettlera, Ing. Miroslava Poláka, Ing. Vladimíra Wagnera, Mgr. Alici Kačerovou, Evu Fišnarovou, Ing. Jitku Nešvarovou.

První zasedání Představenstva KHK ÚK v novém složení proběhne dne 13. 1. 2021.