Termín konání: 10. listopadu 2020 od 10:00 do 14:00 hodin, ON-LINE
10:00 – 10:05 Úvodní slovo, stručné představení projektu „Krajská rodinná politika“
Bc. Markéta Čechová (MPSV, krajská poradkyně projektu pro Ústecký kraj)
10:05 – 11:45 „Život do firem“

10:05 – 10:35 1.blok:

Firma, lidé a společnost. Zaměstnavatelé a jejich role ve společnosti.
Směřování společnosti, firma a naplňování cílů udržitelného rozvoje.
Trendy na trhu práce 2020.

10:40 – 11:10 2.blok:

Vlajkové lodě a pilíře prorodinné politiky.
Životní etapy zaměstnance/kyně a jejich potřeby, životní etapy, specifické požadavky a
potřeby v práci, dočasnost a nejistota, člověk vs. Firma. Nástroje, flexibilita v práci, péče
o děti, eldercare, poradenství a podpora. Pracovní prostředí, vztahy a komunikace.
Inspirace a příklady praxe.

11:15 – 11:45 3.blok:

Hvězdná work-life-balance strategie.
Nositelé a ambasadoři prorodinné politiky ve firmě.
Tvorba strategie. Nudný dokument nebo klíčový pomocník pro další rozvoj?
Související strategie a společenská odpovědnost.
Manažerské argumenty, přínosy a co to stojí.
Ing. Petra Sýkorová, Mgr. Zuzana Rambousková

11:55 – 12:40 Dětské skupiny:

účinný nástroj pro podporu slaďování práce a rodiny.
Bc. Radka Pleštilová Dis.
(MPSV, metodičky projektu “Podpora implementace dětských skupin“).

12:45 – 13:15 Logib:

Jak na analýzu odměňování – projekt 22% K ROVNOSTI
Mgr. Dita Jahodová, (MPSV, odborná garantka projektu 22% K ROVNOSTI pro nástroj
Logib a sociální dialog).

13:20 – 14:00

Slaďování rodinného a pracovního života v Zákoníku práce
Mgr. Taťána Zelená (MPSV, pracovně právní oddělení)

 

Více informací zde: pozvánka workshop Slaďování ve firmách – základ nebo nadstavba 10-11-2020