Cílem soutěže je ocenit zaměstnavatele na běžném trhu práce, kteří na pracovním trhu dávají lidem se zdravotním postižením stejnou šanci jako ostatním a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti. Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku se uskuteční již podeváté. Zaměstnavatelé zaměstnávající nad 50 % osob se zdravotním postižením jsou dle zákona o zaměstnanosti považováni za chráněný trh práce. Do této soutěže se mohou zapojit jen ti zaměstnavatelé z chráněného trhu práce, jejichž pracovní činnost je realizována na běžných pracovních místech a v prostředí, kde dochází ke každodenní interakci s lidmi bez postižení (např. kavárna, obchod, kancelář). Jedna nominace se váže vždy k jednomu pracovnímu místu, ale hodnocen je celkový přístup zaměstnavatele k zaměstnávání lidí s postižením. Nominovat zaměstnavatele můžete od 2. března do 30. září 2020. Zaměstnavatele můžete nominovat do soutěže elektronicky na www.stejnasance.cz

Nominační list: Stejna sance_Nominacni list_Zamestnavatel_2020