I v současné době běží činnost ICUK, je vypsán program Inovační vouchery Ústeckého kraje. Program má stále stejnou podobu, tedy jde o podporu spolupráce firem a výzkumných organizací (vývoj, návrhy, testování, materiály aj.). Nově se podpora zaměřuje na malé a střední podniky. Výzva je nyní spuštěna, žádosti je možné podávat do 31. května. Veškeré informace jsou na webu: icuk.cz/inovace-ve-firmach/.

Více zde: Inovační vouchery