Na základě dostupných informací o krocích vlády, které mají zmírnit dopady opatření omezující podnikatelské aktivity a volný pohyb osob v souvislosti s pandemií COVID-19, jsme pro vás připravili příručku “Jak na to – pro okresní / regionální / krajské hospodářské komory”.
Jejím cílem je shrnout všechny dostupné nástroje, které můžete využít, pro zlepšení ekonomické situace Vašich komor, včetně návodu jak postupovat. Jedná se v tuto chvíli především o možnosti odkladu plateb daní, využití programu ministerstva práce a sociálních věcí ANTIVIRUS, z něhož jsou poskytovány příspěvky zaměstnavatelům na vyplácené náhrady mezd při překážkách v práci, související s omezením provozu v důsledku karantény nebo hospodářskými potížemi nebo možnosti úvěru.
Příručku budeme aktualizovat o další opatření, která jsou v tuto chvíli v legislativním procesu, jako jsou např. odklady plateb nájmu atd. a měl by je projednat Parlament ČR v příštím týdnu.

Více zde: Jak na to